Kịch bản tư vấn pháp lý và vị trí bất động sản

Tư vấn về Pháp lý

Về vấn đề tư vấn NVKD cần đi theo các bước sau:

1/ khi K/H hỏi về một trong các thủ tục pháp lý trên.

NVKD: Thưa A/C đối với quy định hiện hành của nhà nước và Bộ Xây dựng  ( nghị định 71 ) về các vấn đề đủ điều kiện xây dựng và triển khai bán dự án bắt buộc phải có … ( cái khách hang yêu cầu ).

NVKD có thể cam kết điều này cho khách hàng.

Dẫn chứng: Hiện tại nếu không đáp ứng những điều kiện này , xin thưa A/C dự án không thể khơi công và xây dựng đến giai đoạn này .

2/ K/H yêu cầu cung cấp

NVKD mời khách hang về công ty, để cung cấp cho khách hang , đồng thời quản lý sẽ hỗ trợ trong vấn đề này

Đối với vấn đề này quan trọng là sự tự tin và nắm rõ về pháp lý để NVKD có thể tư vấn cho KH yên tâm xuống tiền đặt cọc và nâng tầm NVKD trong mắt khách hàng.

Tư vấn về vị trí

Vị trí: Là một trong những yếu tố quan trọng nhất để khách quan tâm và quyết định đến vấn đề mua sản phẩm của NVKD. Vị trí quyết định đến giá thành của một bất đồng sản.

–    Lưu ý trong tư vấn Vị trí:

1/ Vị trị dự án liên quan đến  tiện ích khu vực

2/ Vị trí dự án liên quan đến kết nối giao thông.

3/ Vị trí dự án thực tại và tương lai . ( yêu tố chờ của khách hàng đầu tư ).

Đối với tư vấn về vị trí điều tối quan trọng và phải có dẫn chứng đính kèm làm tăng sự thuyết phục khách hàng. Không tư vấn theo cảm tính và mang tinh chung chung.

Một bài tư vấn về vị trí căn bản cần có các bước sau:

–    Trường hợp khách hàng nói vị trí dự án xa trung tâm.

Bước 1: NVKD phải xác định lý do khách hàng chê xa theo cảm tính của khách hàng. Hiện tại A/C đang làm việc ở trung tâm hay sao ? K/H xác định đúng .

Bước 2 : NVKD đi vào tư vấn phân tích cho khách hàng . Thưa A/C hiện tại từ dự án của chúng ta có thể kết nối giao thông với các tuyến đường sau để về quận trung tâm ( dẫn chứng thời gian di chuyển của khách hàng, di chuyển bằng các phương tiên giao thông khác nhau. )

Bước 3. NVKD đưa ra ý kiến về vị trí ( Hiện tại bên em đang triên khai nhiều dự án khác nhau ở các quận  cũng tương đương vị trí , nhưng theo em dự án này có vị trí kết nối giao thông  tốt nhất đi về quân Trung Tâm, trên cơ hợ hạ tầng hiện tại và tương lai.