Menu

Disable the NSFW warnings that refer to content considered inappropriate in the workplace (Not Suitable For Work).

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

MỘT KẾ HOẠCH CONTENT MARRKETING THÀNH CÔNG

Với 4 giai đoạn sau

marketing
Nghiên cứu
adwords
Sáng tạo
copywriting
Sản xuất
branding
Phân phối
instructor

Tư duy

Muốn làm kế hoạch content tốt bạn cần phải có một tư duy hướng khách hàng thật tốt và các kiến thức nền tảng để hiểu từng quá trình mua hàng.

success

Công cụ

Sử dụng thành thạo các công cụ nghiên cứu content, từ khóa và đối thủ để có được toàn bộ dữ liệu trước khi đưa ra quyết định triển khai.

laboratory

Thực tế

Content nào cũng luôn dựa vào thực tế của mục tiêu marketing trong từng giai đoạn. Nó có thể mục tiêu gắn kết, chuyển đổi hay chỉ đơn thuần là quảng bá.

advisor

Thử nghiệm

Hãy thử nghiệm rồi điều chỉnh

class

Minh họa

Cách truyền đạt nội dung

event

Đo lường

Luôn phải đo lường và testing A/B

Danh sách các tài liệu hỗ trợ

Back to Top
Contact Me on Zalo