MỘT KẾ HOẠCH CONTENT MARRKETING THÀNH CÔNG

Với 4 giai đoạn sau

Nghiên cứu
Sáng tạo
Sản xuất
Phân phối

Tư duy

Muốn làm kế hoạch content tốt bạn cần phải có một tư duy hướng khách hàng thật tốt và các kiến thức nền tảng để hiểu từng quá trình mua hàng.

Công cụ

Sử dụng thành thạo các công cụ nghiên cứu content, từ khóa và đối thủ để có được toàn bộ dữ liệu trước khi đưa ra quyết định triển khai.

Thực tế

Content nào cũng luôn dựa vào thực tế của mục tiêu marketing trong từng giai đoạn. Nó có thể mục tiêu gắn kết, chuyển đổi hay chỉ đơn thuần là quảng bá.

Thử nghiệm

Hãy thử nghiệm rồi điều chỉnh

Minh họa

Cách truyền đạt nội dung

Đo lường

Luôn phải đo lường và testing A/B

Danh sách các tài liệu hỗ trợ