in

Dự án làm video giới thiệu sản phẩm hàng mới về She Blossoms

Tên dự án: Dự án làm video giới thiệu sản phẩm hàng mới về She Blossoms

Độ khó: 5/10

Độ dài yêu cầu: Từ 10 – 20giây

Màu sắc chủ đạo: Nâu, xanh

Phong cách: Nhẹ nhàng

  Dự án làm video cà phê Aladdin