in

Dự án làm video Nhà hàng Tama River

Tên dự án: Dự án làm Nhà hàng Tama River

Độ khó: 7/10

Độ dài yêu cầu: Từ 10 – 60 giây

Màu sắc chủ đạo: Cam, đỏ

Phong cách: Hiện đại

 

  Dự án làm video giới thiệu sản phẩm hàng mới về She Blossoms