Profile công ty dưới 10 trang PLUS

360.000 

Danh mục:

Mô tả

* Mẫu Demo:  2 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 3 lần

* Thời gian hoàn thành: 3 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

http://url.copy.com.vn/profilecongty10plus1

http://url.copy.com.vn/profilecongty10plus2

http://url.copy.com.vn/profilecongty10plus3

http://url.copy.com.vn/profileconty10plus4

http://url.copy.com.vn/profilecongty10plus5

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 trang sản phẩm.

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Khách muốn thêm 1 mẫu demo vui lòng tính phí trên 20% tổng chi phí

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.

Làm theo hướng dẫn để copy và mở khóa content.