Logo PLUS

5.000.000 

* Mẫu Demo:  3 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 3 lần

* Thời gian hoàn thành: 3 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

https://www.pinterest.com/pin/42995371429772573/

https://www.pinterest.com/pin/206602701640838022/

https://www.pinterest.com/pin/46865652356723397/

https://www.pinterest.com/pin/863494928538219505/

https://www.pinterest.com/pin/585468020283557069/

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 thiết kế.

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Khách muốn thêm 1 mẫu demo vui lòng tính phí trên 20% tổng chi phí

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.